Go2SEPA
Bestandsconversies makkelijk gemaakt!

Privacy Policy

e-tunity houdt de door u verstrekte gegevens enkel vast voor zover deze nodig zijn voor het uitvoeren van de functies van Go2SEPA; t.w. het converteren van bestanden. Hiertoe worden uw registratiegegevens (zoals naam en email) opgeslagen.

Uw email adres wordt alleen gebruikt als uw toegangscode, bij het aanvragen van een nieuw wachtwoord, en indien nodig, als wij met u contact zoeken. Uw registratiegegevens, waaronder email, worden in geen geval gebruikt voor promotionele activiteiten ("spam").

Van de door u geüploade bestanden worden, om administratieve redenen, alleen de aantallen en bestandsnamen vastgehouden. Van de inhoud wordt door deze applicatie niets vastgehouden. Uw bestanden worden geconverteerd en het resultaat downloadt u. Deze applicatie behoudt geen informatie afkomstig uit uw bestanden.

Go2SEPA maakt gebruik van één cookie dat uitsluitend wordt gebruikt als uw browser contact heeft met deze applicatie. Dit cookie is noodzakelijk voor de werking van de applicatie, en het wordt gewist als u uw browser afsluit, als u uitlogt, of als de applicatie u uitlogt omdat u 15 minuten lang niets deed. Go2SEPA laat dus geen cookies achter op uw systeem.